Familjestödet i Gävle kommun stänger tillfälligt för nya familjer

Familjestödet i Gävle kommun stänger tillfälligt för nya familjer

Från och med den 12 november 2019 och cirka sex månader framåt kommer familjestödet i Gävle kommun inte att ta emot nya familjer.

Barn och familjer som redan har påbörjade stödinsatser, till exempel samtalskontakt eller föräldragrupp, kommer också att påverkas av förändringarna inom familjestödet. Stödet till de som har påbörjade kontakter blir från och med den 12 november mycket begränsat, besök och kontakter blir färre och stödet kan komma att avslutas tidigare än beräknat. Även andra insatser inom familjestödet påverkas, bland annat kommer familjestödschatten att stänga under perioden.

Skälet till det sex månader långa uppehållet för att ta emot nya familjer och begränsa familjestödets övriga verksamhet är att kommunens resurser för stöd till barn och familjer behöver fördelas om.

Familjestödet erbjuder stöd i de utmaningar föräldrarollen innebär och vänder sig till familjer med barn mellan 0 och 20 år. De medarbetare som idag arbetar på familjestödet kommer under denna period att arbeta med andra uppdrag inom Välfärd Gävles verksamhet.