Vi har för närvarande driftstörningar och det kan därför vara svårt att nå våra verksamheter via telefon. Vi arbetar på att lösa problemet.

Coronapandemin: Fortsätt hålla avstånd och skydda varandra. Mer information som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här.

Flyttbara farthinder tas bort i Gävle kommun

Blomlåda som flyttbart farthinder
Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun har den 18 september 2019 beslutat att inte bevilja några nya tillstånd att placera ut flyttbara farthinder på kommunal väg.

Möjligheten för privatpersoner att placera ut flyttbara farthinder kommer att upphöra den 30 september 2020. Redan beviljade ansökningar gäller fram till dess. Med flyttbara farthinder menas blomlådor och flyttbara gupp som används på mindre kommunala bostadsgator, till exempel i villakvarter.

Istället för att lägga tiden på handläggning av flyttbara farthinder kommer kommunens fokus ligga på att planera för fasta farthinder och trafiksäkerhetslösningar.

De farthinder som kommunen placerar ut och sköter om kommer fortfarande att finnas kvar.

Vid frågor, kontakta Gävle kommuns kundtjänst:

Telefonnummer: 026-17 80 00

E-post: gavle.kommun@gavle.se