Förbättrad trafiksäkerhet längs Kaserngatan

Ombyggnationen skapar en säkrare färdväg för fotgängare och cyklister samt ger bättre förutsättningar för resenärer i kollektivtrafiken genom att busshållplatserna får en förbättrad och säkrare utformning i syfte att öka tillgängligheten. Arbetet utförs under perioden 17 juni till slutet av september på den sträckning som går mellan Södra Kungsgatan och Vallbacksgatan.

Gävle kommun bygger säkrare färdväg för fotgängare och cyklister längs Kaserngatan, samtidigt kommer de två busshållplatser som finns efter sträckan tillgänglighetsanpassas.

– Gävle kommuns satsning på säkra skolvägar och ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken fortsätter,
och det känns positivt att vi nu slutför den sista etappen på linje två säger Daniel Olsson (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Initiativet är en del av det övergripande projektet ”säkra skolvägar”, där kommunen vill säkerställa barn och ungas möjligheter att ta sig till och från skolan via trafiksäkra gång- och cykelvägar.

Läs mer om Kaserngatan via länken:
Säkra skolvägar

Vad tycker du?
  • Älska (5)
  • Arg (3)
  • Gilla (1)
  • Wow (1)
  • Ledsen (1)
  • Haha (0)