Trä- och pappersindustri
- ger goda förutsättningar och fördelar för bioekonomi