Gävle kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset. Information och råd som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här.

Från den 1 april höjs felparkeringsavgiften i Gävle kommun

Den 24 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige om en höjning av felparkeringsavgifterna i Gävle kommun.

Den 24 februari 2020 beslutades i kommunfullmäktige om en höjning av felparkeringsavgifterna i Gävle kommun. Avgifterna för felparkering har inte följt de senaste årens kostnadsutveckling, sist en avgiftshöjning genomfördes i kommunen var 2004. Med den nya höjningen ligger nu Gävle kommun i linje med jämförbara kommuner i landet.