Gävle kommun axlar ansvaret för tillsyn av trängsel

Vy över Gävle

När coronapandemin drabbade Sverige fick kommunerna i uppdrag av regionens smittskyddsläkare att utföra kontroller hos restauranger, caféer och andra verksamheter som serverar mat för att minska smittspridningen. Från och med 1 juli ändras lagen och då tar kommunerna över ansvaret.

Det innebär att delegationsordningen förändras. Gävle kommuns tjänstemän kan besluta om eventuella förelägganden eller förbud på plats, istället för att ringa smittskyddsläkaren som får fatta beslut. Vi räknar med att vårt goda samarbete med företagarna kommer att fortsätta, säger Patrik Gustavsson, miljöchef Gävle kommun.

Gävle kommun har genomfört tillsyn på över 150  ställen, både dagtid och kvällstid, sedan pandemins utbrott i Sverige i mars.

Vår bild är att företagare är väl införstådda i de nya reglerna, och även varför det är så viktigt att reglerna följs. Företagarna har i många fall själva kommit på lösningar med exempelvis bordplaceringar, rutiner och annat för att gäster ska kunna besöka dem på ett säkert sätt, säger Patrik Gustavsson.

Hittills har ingen verksamhet i Gävle behövt stänga. Skulle det uppstå en situation där en verksamhet inte bidrar till att minska smittspridningen, har kommunen från 1 juli möjlighet att besluta om förelägganden och eventuellt förbud.

Alla Gävlebor kan bidra till att minska smittspridningen genom att ta hänsyn och hålla avstånd till varandra, och stanna hemma om man uppvisar minsta symptom. Vi måste hålla i och hålla ut, krisen är inte över ännu, säger kommunalråd Helene Åkerlind (L), med särskilt ansvar för näringslivsfrågor.

Tänk på detta när du besöker en restaurang eller ett café:

Stanna hemma om du har minsta lilla symptom.

  • Ha god handhygien och håll minst en armlängds avstånd till övriga gäster.
  • Lyssna på personalens instruktioner kring exempelvis kö och placering för att minska smittorisken.
  • Som besökare måste du sitta ner på angiven plats. Du får inte möblera om och flytta stolarna, personalen har placerat stolar och bord för att hålla restriktionerna och minska smittorisken. Respektera dessa för att hjälpa verksamheten.
  • Som kund behöver du vara beredd på att bli nekad inträde eftersom det inte får bli för trångt på grund av smittorisken. Se till att ha en alternativ plan för kvällen.
  • Gränsen för antalet personer som får vistas på en restaurang eller ett café kan vara högre än 50 personer, då gränsen på 50 personer gäller sammankomster och inte restaurangbesök. Allt handlar om verksamhetens yta och att du som gäst ska kunna hålla avstånd till andra.

Läs mer om lagen och vad den innebär för dig som driver eller besöker restauranger på Länsstyrelsens webbplats.