Gävle kommun bjuder in till dialog om nytt kulturpolitiskt program

Gävle kommun tar fram ett nytt kulturpolitiskt program som ska börja gälla från 2020.

–  Vårt nuvarande kulturpolitiska program Kulturell allemansrätt är från 2008. Det har hänt en del i samhället på drygt tio år. För att säkerställa att vi arbetar utifrån de nya nationella kulturpolitiska målen som har tagits fram och på ett sätt som bäst främjar flest i Gävle kommun behöver vi ett nytt kulturpolitiskt program. Min förhoppning är att vi ska kunna få mer kultur till fler i Gävle, säger Helene Börjesson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden Gävle kommun.

Tre dialoger under våren
Det blir tre dialogmöten under våren 2019. Det första tillfället är den 7 mars kl 18.30 på Gävle Konstcentrum. Temat är upplevelser. Nästa träff är den 8 april på Gasklockorna och temat är deltagande och 15 maj i Stora Sätra skolans aula blir temat hållbarhet och utveckling.

Lyssna in om kultur och bildningscentrum
I slutet av alla dialogmöten blir en del att lyssna in vad Gävleborna tycker om det planerade kultur- och bildningscentrum där stadsbiblioteket är i centrum.

Webbplats med e-tjänst
-Vi hoppas att så många som möjligt kommer för att göra sin röst hörd antingen på mötet eller via vår e-tjänst  Gävle kommun bjuder in till dialog om nytt kulturpolitiskt program, säger Sofia Nohrstedt, kulturchef Gävle kommun.

 

Vad tycker du?
  • Gilla (6)
  • Arg (1)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)