Gävle kommun erbjuder ingen internationell feriepraktik 2020

Elever på praktik inom hotell- och turism.
Under sommaren 2020 kommer kommunen inte att erbjuda ungdomar i Gävles gymnasieskolor internationell feriepraktik. Anledningen är att vi behöver se över och omfördela våra resurser utifrån kommunens ekonomiska läge. Möjligheterna ses nu över för att istället kunna erbjuda eleverna feriearbete på hemmaplan.

Internationell feriepraktik

Kommunen har tidigare år erbjudit elever som slutar årskurs två på gymnasiet möjlighet att ansöka om internationell feriepraktik. Under två till tre veckor på sommarlovet har 90 elever från Gävles gymnasieskolor praktiserat på till exempel restauranger och hotell i olika länder i Europa.

Det är idag inte bestämt om kommunen kommer att erbjuda internationell feriepraktik efter 2020.

Vad tycker du?
  • Ledsen (11)
  • Arg (9)
  • Gilla (1)
  • Älska (1)
  • Wow (1)
  • Haha (0)