Gävle kommun erbjuder öppna data

Gävle kommun erbjuder öppna data på gavle.se för att skapa insyn, tillväxt och effektivitet i samhället. "Vi vill ge möjligheten för företagare och innovatörer att bli delaktiga i kommunens framtid och chansen att skapa framtidens tjänster", säger kommunalråd Helene Åkerlind (L).

Öppna data är digital information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av. Andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Gävle kommun producerar offentlig information som är tillgänglig för alla, och under hösten togs de första stegen mot att göra datan öppen för alla.

– Som kommun vill vi erbjuda en bättre service för Gävleborna och våra företagare. Vi måste också jobba smartare och ta vara på digitaliseringens möjligheter för att kunna möta framtidens utmaningar med bland annat demografiförändringar och brist på arbetskraft, säger kommunalråd Jörgen Edsvik (S).

Information om förskolor och skolor i Gävle publicerades på gavle.se i september och används redan av Hemnet, som har information på sin sajt om avståndet från försäljningsobjekt till närmaste skola och förskola. Före jul publicerade kommunen en baskarta som ska hjälpa företag att utveckla nya tjänster.

– Baskartan innehåller bland annat fastighetsindelning och byggnader som kan användas vid planering av byggnation, säger Marie Nilsson, programledare för Digital förnyelse vid Gävle kommun.

Fler datamängder kommer att göras tillgängliga på gavle.se under 2019.

– Nu i januari släpptes datamängderna busshållplatser och busslinjer inom Gävle kommun. För närvarande har vi 16 datamängder som öppna data och det kommer att släppas mer datamängder under våren 2019. Vi tar gärna emot förslag på efterfrågade datamängder via kommunens kundtjänst, säger Marie Nilsson.

Gävle kommun använder rättighetsmärkningen Creative Commons, CC0, för öppna data, vilket innebär att öppna data är fri att användas, vidare spridas och modifieras utan några som helst begränsningar.

Länk till webbplatsen öppna data på gavle.se

Vad tycker du?
  • Älska (9)
  • Arg (3)
  • Gilla (2)
  • Ledsen (1)
  • Haha (0)
  • Wow (0)