Gävle kommun förlänger stödåtgärd till lokala näringsverksamheter

För att stötta näringsidkare under coronapandemin valde Gävle kommun i våras att flytta fram förfallodatum på fakturor till den 1 september. Nu väljer Gävle kommun att förlänga denna stödåtgärd, och flyttar fram förfallodatum för fakturor och anstånd till 31 december 2020.

Den här stödåtgärden gäller främst arrenden, platsupplåtelser, årsavgifter för miljö- och hälsokontroller och bygglovsärenden. Gävle kommun kan inte ytterligare flytta fram förfallodatum på de fakturor som redan gått iväg, men vi har möjlighet att bevilja anstånd om företagare hör av sig till kommunen för hjälp, säger Daniel Olsson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Följande fakturor kommer få ett senarelagt förfallodatum till den 31 december 2020:

  • Avgifter för förhandsbesked, anmälan, tillsynsärenden samt mark-, rivnings- och bygglov
  • Årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll
  • Arrenden på kommunal mark
  • Kommunala markupplåtelser

Följande områden har möjlighet att få anstånd med betalningen:

  • Avgifter för uteserveringstillstånd
  • Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd
  • Årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • Hyror för fastigheter som Kultur- och fritidsnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för.