Gävle kommun fortsätter att utveckla Norrlandet

Karta över markanvisning på Norrlandet
Norrlandet är ett av Gävles mest attraktiva lägen. Nu ger kommunen möjlighet till 160 nya bostäder på Planmyrastigen och Engeshöjden. På sikt kommer Norrlandet att utvecklas med sammanlagt 400 bostäder.

Vår förhoppning är att flera aktörer kommer att lämna förslag på hur bebyggelsen ska se ut, säger kommunalråd Margaretha Wedin (C ).

Planmyrastigen och Engeshöjden ligger mindre än en mil från centrala Gävle. De två områdena är en blandning av villatomter, radhus och mindre flerfamiljshus. En tredjedel av tomterna kommer att gå till de Gävlebor som står i tomt- och småhuskön. Cirka två tredjedelar kommer att utvecklas tillsammans med byggaktörer i Gävle.

Genom ett nära samarbete med byggaktörer som vill bygga Gävle så kommer vi att skapa ett område både för den som vill bygga själv och för den som vill köpa ett färdigbyggt hus. Vi tänker anvisa marken till 4-8 olika byggaktörer. Vissa byggherrar kan kanske visa intresse för 6-10 enheter, medan andra kan ta sig an större projekt, säger exploateringsstrateg Anders Norgren.

Gävle växer och planerar för att vara 120 000 invånare år 2030. För att klara det behövs 10 000 bostäder och 11 000 arbetstillfällen under perioden.

Gävle är attraktivt och människor vill bo, utvecklas och bilda familj här. I översiktsplanen för Norrlandet finns beslut på att öka bebyggelsen med 400 bostäder. Det är ett attraktivt område och vi hoppas få in många bra förslag, säger Margaretha Wedin (C ), kommunalråd.

Intresserade byggaktörer har fram till 31 januari på sig att komma med förslag.

Läs mer om denna och andra markanvisningar i kommunen.

Vad tycker du?
  • Älska (12)
  • Arg (8)
  • Gilla (6)
  • Ledsen (2)
  • Haha (0)
  • Wow (0)