Gävle kommun genomför undersökning om äldres förutsättningar i kommunen

Gävle kommun kommer under våren att genomföra en enkätundersökning för att ta reda på hur äldre upplever sina förutsättningar för att leva och åldras i kommunen. Undersökningen genomförs tillsammans med FoU Välfärd Region Gävleborg och är en del i projektet Äldrevänlig kommun.

Vår ambition är att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun. Det här en viktig del för att vi ska kunna göra vår kommun ännu bättre att åldras i, förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och även stärka delaktigheten i samhällsfrågor, säger Jörgen Edsvik (S), kommunalråd.

Undersökningen är en mätning av nuläget och ger möjlighet de som är 65 år eller äldre att ge sin bild av hur Gävle är att leva, bo och åldras i. Enkätfrågorna kan till exempel handla om bostäder, transporter, stadsplanering, men också om trygghet, hälso- och sjukvård, omsorg och delaktighet.

Äldres synpunkter är viktiga för att ta fram handlingsplan

Synpunkterna från våra seniorer är mycket viktigt i arbete för att Gävle ska bli mer äldrevänligt. Utifrån enkätresultatet kommer projektdeltagarna föreslå åtgärder till en kommande handlingsplan, säger Kerstin Weivert, projektledare Äldrevänlig kommun.

Enkätresultatet kommer att presenteras på www.gavle.se under hösten 2020. Handlingsplanen beräknas vara klar i slutet av 2020.

Läs mer om projektet Äldrevänlig kommun här.