Gävle kommun har skyddsutrustningen som krävs

Det finns tillräckligt med skyddsutrustning för Gävle kommuns vårdpersonal. Det finns ett lager och det pågår hela tiden ett arbete med att säkra tillgången på bland annat förkläden och visir.

Idag bjöds pressen in till en träff där Ulrika Carlsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Välfärd Gävle, visar upp den skyddsutrustning som används i Gävle kommuns verksamheter idag. Där fanns även Magnus Höijer, sektorchef Välfärd Gävle:

– Utifrån dagens uppgifter i media vill vi visa hur vi arbetar med skyddsutrustning inom Välfärd Gävle. Jag vill än en gång förtydliga att det inte finns några ekonomiska hinder för våra medarbetares säkerhet på jobbet. Gävleborna ska känna sig trygga med att vi har skyddsutrustning och att vi inväntar fler leveranser, säger Magnus Höijer.

– Vi jobbar med precis samma rekommendationer som man gör i slutenvården. Att det finns rätt utrustning är jätteviktigt för oss alla som jobbar här, säger Ulrika Carlsson.

– Utifrån dagens uppgifter i media vill vi visa hur vi arbetar med skyddsutrustning inom Välfärd Gävle. Jag vill än en gång förtydliga att det inte finns några ekonomiska hinder för våra medarbetares säkerhet på jobbet. Gävleborna ska känna sig trygga med att vi har skyddsutrustning och att vi inväntar fler leveranser. Vi jobbar hela tiden med att fylla på våra lager, säger Magnus Höijer, sektorchef Välfärd Gävle.