Gävle kommun och Gävle Ungdomsråd till Sydafrika

På söndag reser representanter från Gävle kommun och Gävle Ungdomsråd till Sydafrika inom ramen för partnerskapet med Buffalo City. Deltagarna medverkar i ett gemensamt program med fokus på ungdomsfrågor samt mänskliga rättigheter och icke-diskriminering.

– Under det här sista året med partnerskapet har vi valt att låta styrgruppen få ta del av det viktiga arbetet med ungdomsfrågor. Arbetet i år handlar också om att sammanfatta och fånga upp det samarbete mellan Gävle och Buffalo City som pågått under de år som partnerskapet varit, säger Jan Myléus (KD), kommunalråd och ordförande i Gävles styrgrupp för partnerskapet med Buffalo City.

Ett motsvarande seminarium kommer att anordnas i Gävle i samband med Buffalo Citys besök i oktober. Under det sista året för partnerskapet med Buffalo City har man valt att samordna styrgruppens och ungdomsprojektets resor.

I Gävles delegation ingår en representant för Gästrike Återvinnare som, tillsammans med VAKIN (Vatten och Avfallskompetens i Norrland), har fått en förfrågan från Naturvårdsverket att stötta i ett framtida projekt om avfallshantering och återvinning med kommuner i Sydafrika.

– Det är viktigt att vi tar tillfället i akt och har en dialog om hur vi kan ta tillvara på det arbete som har gjorts och de kontakter som har byggts upp i partnerskapet mellan Gävle och Buffalo City genom åren, så att de kan komma till god användning även i framtiden, säger Åsa Wiklund Lång (S), kommunalråd i opposition och medlem i Gävle styrgrupp.

Program:

Måndag 12 mars 2018

Ankomst East London

Tisdag 13 mars 2018

Möte med borgmästaren i Buffalo City
Besök Harambee Youth Employment Accelerator Initiative
Besök Steve Biko Center & Monument
Besök och dialog om aktiviteter för unga, King Williams Town Youth Centre
Styrgrupp: möte med Masimanyane Women´s Support Centre
Youth Engagement: besök Mpongo Park
Gästrike Återvinnare separat program med besök och möten om avfallshantering och återvinning.

Onsdag 14 mars 2018

Youth Engagement projektmöte och kunskapsutbyte Ungdomsråd
Presentation av det lokala arbetet med asyl och integration
Möte med Human Rights Commission och aktörer från civilsamhället
Gästrike Återvinnare separat program med besök och möten om avfallshantering och återvinning.

Torsdag 15 mars 2018

Seminarium: Buffalo City-Gävle Kommunala partnerskap, 16 år av samarbete
Presentationer av resultat och erfarenheter
Kommunala partnerskap på 2000-talet – hur påverkar det politiska och ekonomiska landskapet och hur ser möjligheterna för kommuner ut?
Deltagande av Sveriges ambassadör (alt Sveriges ambassad, väntar besked) i Sydafrika

Fredag 16 mars 2018

Styrgruppsmöte
Hemresa

Deltagare från Gävle kommun:

Styrgrupp

Jan Myléus (Kd), ordförande styrgrupp
Åsa Wiklund Lång (S), medlem styrgrupp
Eiran Cooper (C), medlem styrgrupp
Per-Olof Hallberg, Gästrike Återvinnare
Annika Lundqvist, koordinator partnerskap

Youth Engagement-projektet

Andy Tuveson, enhetschef kultur- och föreningsstöd/Gasklockorna
Tamara Benavides, ungdomsledare och projektassistent
Albin Hillberg, ordförande Gävle Ungdomsråd
Lina Lindström, medlem Gävle Ungdomsråd
Wilma Andersson Wannberg, medlem Gävle Ungdomsråd
Birgitta Fejzulovic, medlem Gävle Ungdomsråd

Vad tycker du?
  • Älska (8)
  • Wow (1)
  • Gilla (0)
  • Haha (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)