Gävle kommun redovisar ett bokslut i balans

Nu är 2019 års ekonomiska resultat klart. Kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S) och Gävle kommuns ekonomidirektör Martin Svaleryd presenterade bokslutet för 2019 under en presskonferens i Stadshuset.

– Totalt sett är Gävle kommuns resultat positivt, vi gjorde ett överskott på 316 miljoner kronor. Men man behöver skilja på kommunens totala resultat med till exempel markförsäljningar och verksamhetens resultat. Även exklusiva försäljningar, där Microsofts etablering gav ett en stor intäkt, visar vi ett positivt resultat, men våra nämnder gjorde ett minusresultat 2019, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).

Presentationen som visades under presskonferensen visar att välfärdsnämnderna överskred budget med drygt 100 miljoner kronor under 2019. Den totala omsättningen för socialnämnden, omvårdnadsnämnden och arbetsmarknad- och funktionsrättsnämnden var 3179 miljoner kronor, så det är ingen stor avvikelse sett till verksamhetens storlek.

– Vi är en växande kommun med växande behov, vi har fler elever och fler äldre framåt som vi behöver vi ta hand om, säger Gävle kommuns ekonomidirektör Martin Svaleryd.
Demografins utveckling i Sverige, och i Gävle, innebär att landets kommuner har fler barn, fler ungdomar och fler äldre att ta hand om. Antalet invånare i arbetsför ålder ökar inte i samma takt.

– De som jobbar behöver försörja fler än tidigare, och det ger oss en utmaning. Kommer det inte in skatteintäkter måste vi förändra vårt arbetssätt till den nya verkligheten. Kommunens alla anställda har ett viktigt uppdrag i att identifiera hur vi kan arbeta annorlunda och bidra till att vi har god kvalitet med de resurser som finns tillgängliga, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).