Gävle kommun tecknar nytt samarbetsavtal med ”En bra start”

Vid årsskiftet lanserade Gävle kommun ett nytt socialt hållbarhetsprogram. Nu tecknar kommunen, som en del, ett nytt samarbetsavtal med "En bra start" för att understödja kommunens egna arbete.

– Vår ambition är att stärka samarbetet med det lokala föreningslivet och näringslivet för att tillsammans uppnå ökad samhällsnytta för att barn och unga ska växa och må bra, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).

De kommande fyra åren kommer Gävle kommunkoncern bidra med 3,5 miljoner kronor per år till ”En bra start”, varav en miljon kronor kommer från de kommunala bolagen. Det beslutades i kommunstyrelsen på onsdagen. Det nya samarbetsavtalet utgår från det sociala hållbarhetsprogram som beslutades i kommunfullmäktige i december.

– Vi behöver öka sammanhållningen, förbättra skolresultaten och minska ungdomsarbetslösheten och den sociala utsattheten. För att lyckas med detta behöver vi hjälpas åt. Vi välkomnar att fler föreningar kommer med initiativ om hur föreningslivet och det civila samhället kan vara med och bygga Gävles framtida utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).

Förutom de ekonomiska stöd som finns för föreningar i form av föreningsstöd på ca 8,6 miljoner kronor/år, så finns också möjlighet för föreningslivet att söka medel från Gävle kommun för att bidra med integrationsinsatser och satsningar som främjar trygghet i Gävles stadsdelar med 16 miljoner kronor/år.

På onsdagens kommunstyrelsesammanträde beslutades att Gävle kommun fortsätter vara huvudpartner i ”En bra start”, men med ett tydligare politiskt uppdrag och deltagande från kommunens sida.

– Arbetet inom ”En bra start” kommer att knytas till kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott, där utskottets ordförande kommer att delta i ”En bra starts” styrgrupp. Därmed kommer utskottet och kommunstyrelsen att ha en aktiv roll i verksamhetens inriktning och uppföljning. . I styrgruppen ser vi också fram emot ett utvecklat samarbete med övriga huvudpartners, säger Åsa Wiklund Lång (S).

Precis som tidigare kommer kommunen förutom samarbetet i ” En bra start” via samarbetsavtalet med Brynäs IF att ge sponsorstöd till både dam- och herrlaget, som får 250 000 kronor vardera i stöd.

– Det är viktigt för oss att dam- och herrhockeyn får lika mycket stöd och det blir nu verklighet med vårt nya avtal. Sponsringsbeloppet är i enlighet med kommunens gällande sponsringspolicy, säger Åsa Wiklund Lång (S).

– Vi är glada över att Gävle Kommun fortsätter att förstärka det samhällsarbete för barn och unga som ”En bra start” kämpar för dagligen i Gävle och i vår region. Gävle kommun är en synnerligen viktig del av ”En bra starts” samverkansmodell mellan föreningsliv, kommun och näringsliv som även gör att många andra kommuner och aktörer i Sverige ser på vårt samarbete som en ledstjärna. Det är även en strategiskt viktig inriktning att fördela sponsringsstödet lika mellan dam- och herrlag i vår gemensamma strävan mot ett mer jämställt samhälle och en mer jämställd ishockey, säger Johan Cahling, Brynäs IF:s direktör för hållbarhet, varumärke och strategiska partnerskap.

Det tidigare avtal som garanterade Gävle kommun namnrättigheterna till Brynäs IF:s A-hall utgår.

Vad tycker du?
  • Arg (4)
  • Gilla (3)
  • Haha (1)
  • Wow (1)
  • Älska (0)
  • Ledsen (0)