Gävle kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset. Information och råd som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här.

Handläggare och chefer utbildas i service till företag

Under november månad genomförde vi utbildningen Service till företag. Handläggare och chefer med företagskontakter fördjupade sig i bland annat bemötande och näringslivets betydelse för kommunen.

För ett förbättrat företagsklimat

Utbildningen gick för tredje året i rad med målet att bidra till ett förbättrat företagsklimat och nöjda kunder genom effektiv handläggning, ett bra bemötande och god företagsservice. Fokus ligger på ökad förståelse för företagens vardag och näringslivets betydelse.

Som företagare kan du alltid få hjälp av företagsservice med rådgivning, samordning och vägledning i dina ärenden hos oss.

Förra årets utbildning har gett resultat

Vi mäter årligen hur företagare upplever vår service och myndighetsutövning. Det gör vi genom serviceundersökningen NKI (Nöjd kundindex). Sedan 2018 års utbildning har Gävle ökat sitt NKI-index inom samtliga serviceområden.

Läs mer om Nöjd kundindex och se våra tidigare resultat