Gävle på tionde plats som Årets Arkitekturkommun 2020

Lyftkran mellan höghus.
Gävle kom på tionde plats i landet som Årets Arkitekturkommun för 2020. Det var första gången Gävle var nominerad till utmärkelsen som delas ut av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund till den kommun som kan kombinera ett förhållandevis högt bostadsbyggande med goda villkor för att utveckla arkitekturen.

– Det är med stolthet vi konstaterar att det fina arbete som kommunen tillsammans med arkitekter och byggherrar investerar i att göra Gävles livsmiljö ännu bättre, uppmärksammas på detta vis. Placeringen visar att vi klarar av att bygga i hög takt men samtidigt bygga med hög arkitektonisk kvalité, säger Daniel Olsson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun.

Bedömningen har skett utifrån enkätsvar från Sveriges Arkitekters medlemmar där de bedömt hur bra kommunen arbetar med arkitektur samt offentlig statistik som värderar kommunerna utifrån aspekter som förmåga att planera byggande i relation till befolkningsutvecklingen och hur väl planerna realiseras. På det viset får man ett flerdimensionellt perspektiv på arbetet med bostadsplanering, byggande och arkitektur.

-Det är glädjande för Gävle kommun att vårt arbete uppmärksammas i landet. Det är roligt att arkitekturpolicyn lyfts och att arkitektföretag och näringsliv ser positivt på utvecklingen. Att skapa goda livsmiljöer för alla innebär att visa hur arkitektur, stadsbyggande och stadens bebyggelse kan understödja hållbarhet långsiktigt. För det krävs effektiva kommunala planeringsprocesser. Arkitekturpolicyn är en del genom att vägleda och inspirera till väl gestaltad hållbara livsmiljöer. För att lyckas framåt krävs samverkan och samarbete mellan politiker, tjänstemän, näringsliv och invånare, säger Helena Tallius Myhrman, stadsarkitekt vid Gävle kommun.

– Vi är glada över att för fjärde året i rad lyfta fram de kommuner som är de allra bästa ur arkitekturperspektiv. De lyckas med kombinationen att skapa hälsosamma livsmiljöer där människor vill bo och mår bra och att bygga tillräckligt med bostäder. Ett gott samarbete mellan kommuner och arkitekter är nödvändigt för att det ska bli verklighet, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter, i ett pressmeddelande.

Så här lyder motiveringen om Gävle:
Gävle har inte tidigare funnits med på topp 10. Avancemanget förklaras främst av bättre omdömen från arkitektkåren men även att delindexet rörande byggande, rutiner och lagefterlevnad stärks.

Resultatet för Gävle har stärkts som en följd av att planerat byggande i relation till genomsnittligt flyttnetto är mer i balans jämfört med tidigare. Men resultatet har också stärkts då det synes ha påbörjats ett arbete med att utveckla en tydlig arkitekturpolicy för kommunen. För kommande år finns potential att stärka resultatet ytterligare om en sådan policy samt tydliga strategier för kommunens arkitektur fastställs. Omdömet från arkitektkåren har tydligt förbättrats från tidigare år. Det är särskilt de privatanställda arkitekterna som upplever att kommunens engagemang, bemötande, dialogklimat, nytänkande och arkitekturkompetens stärkts. De privatanställda arkitekterna ger hela 15 poäng bättre omdöme i år jämfört med förra året, vilket är en starkt bidragande orsak till att Gävle klättrar till en tiondeplats på listan för Årets arkitekturkommun.

Karlstad tog hem första platsen som Årets arkitekturkommun 2020.
Nominerade kommuner: Karlskrona, Borås, Karlstad, Borlänge, Norrköping, Örebro, Landskrona, Malmö och Täby. Gävle och Täby kommun var helt nya på topp-tio-listan.

 

Läs mer här:

Karlstad är Årets Arkitekturkommun 2020