Gävle ska bli en äldrevänlig stad

Två äldre människor som umgås
Gävle kommun har kommit med i världsorganisationens WHOs nätverk för äldrevänliga städer.

De som byggt Sverige och Gävle ska ha det bra på ålderns höst. Nu startar ett stort arbete där Gävle kommun ska bli bättre på att fånga upp äldres frågor, perspektiv och behov i samhällsutvecklingen, säger kommunalråd Jörgen Edsvik (S), med särskilt ansvar för trygghetsfrågor.

WHOs nätverk för äldrevänliga städer består idag av drygt 900 medlemsstäder i 41 länder världen över. Gävle kommun har nu godkänts som medlem i nätverket  och kommer under hösten att inleda arbetet med att skapa goda levnadsmiljöer för äldre.

Vi vill ha en bred dialog med både seniorer och organisationer. För att få med Gävlebornas viktigaste frågor kommer vi att ta fram referensgrupper och arbetsgrupper där vi hoppas att många vill delta. En bra stad att åldras i är en bra stad för alla, både yngre och äldre, säger projektledaren Kerstin Weivert.

Först ska projektet göra en nulägesanalys, därefter ska en treårig handlingsplan tas fram. Nätverket arbetar bland annat inom områden som tillgänglighet, boende, transporter, gemenskap, omsorg, inflytande och arbete mot åldersdiskriminering.

Att bli en äldrevänlig stad är en del av Gävle kommuns trygghetsarbete och finns med som målsättning i kommunens sociala hållbarhetsprogram, som antogs i december.

För att alla invånare i kommunen ska känna en trygghet och delaktighet vill vi involvera flera i den kommunala beslutsprocessen. Gruppen äldre har stor erfarenhet, och förhoppningsvis många åsikter om hur vi kan skapa en tryggare, säkrare och mer attraktiv stad för alla säger kommunalråd Jörgen Edsvik.

Läs Gävle kommuns sociala hållbarhetsprogram.

Kontakta projektet

Vill du eller din organisation bidra till att Gävle blir en äldrevänlig kommun? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Om du vill träffa projektledaren Kerstin Weivert för ett samtal kan du besöka Gävle kommuns träffpunkter för seniorer, måndagar från klockan 10.00 till 12.00. Jämna veckor hittar du Kerstin på Brunnsgatan 59, och ojämna veckor på Kaplansgatan 10. Välkommen!

Enkätundersökning

Är Gävle en bra kommun att åldras i?  Vad tycker du?

Vi lever allt längre och andelen äldre ökar.  Gävle kommun arbetar för att bli äldrevänlig och är medlemmar i WHO´s nätverk för äldrevänliga städer.

WHO har lyft fram särskilt viktiga områden för att skapa äldrevänliga städer. Det handlar exempelvis om bostäder, transporter, stadsplanering, men också om trygghet, hälso- och sjukvård, omsorg och delaktighet.

Du kan bidra genom att besvara nedanstående påståenden och frågor

När du fyller i nedanstående formulär samtycker du till att Gävle kommun hanterar och lagrar dina kontaktuppgifter med syfte att kunna kontakta dig.

Är Gävle en bra kommun att åldras i?

Mer information

Nordens välfärdscenter

Nordens välfärdscenters poddserie om äldrevänliga städer

WHO:s globala nätverk för äldrevänliga städer och samhällen

Vad tycker du?
  • Älska (3)
  • Wow (2)
  • Gilla (0)
  • Haha (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)