Gävle ska bli en äldrevänlig stad

Två äldre människor som umgås
Gävle kommun har kommit med i världsorganisationens WHOs nätverk för äldrevänliga städer.

De som byggt Sverige och Gävle ska ha det bra på ålderns höst. Nu startar ett stort arbete där Gävle kommun ska bli bättre på att fånga upp äldres frågor, perspektiv och behov i samhällsutvecklingen, säger kommunalråd Jörgen Edsvik (S), med särskilt ansvar för trygghetsfrågor.

WHOs nätverk för äldrevänliga städer består idag av drygt 900 medlemsstäder i 41 länder världen över. Gävle kommun har nu godkänts som medlem i nätverket  och kommer under hösten att inleda arbetet med att skapa goda levnadsmiljöer för äldre.

Vi vill ha en bred dialog med både seniorer och organisationer. För att få med Gävlebornas viktigaste frågor kommer vi att ta fram referensgrupper och arbetsgrupper där vi hoppas att många vill delta. En bra stad att åldras i är en bra stad för alla, både yngre och äldre, säger projektledaren Kerstin Weivert.

Först ska projektet göra en nulägesanalys, därefter ska en treårig handlingsplan tas fram. Nätverket arbetar bland annat inom områden som tillgänglighet, boende, transporter, gemenskap, omsorg, inflytande och arbete mot åldersdiskriminering.

Att bli en äldrevänlig stad är en del av Gävle kommuns trygghetsarbete och finns med som målsättning i kommunens sociala hållbarhetsprogram, som antogs i december.

För att alla invånare i kommunen ska känna en trygghet och delaktighet vill vi involvera flera i den kommunala beslutsprocessen. Gruppen äldre har stor erfarenhet, och förhoppningsvis många åsikter om hur vi kan skapa en tryggare, säkrare och mer attraktiv stad för alla säger kommunalråd Jörgen Edsvik.

Läs mer om projektet och bidra med dina åsikter på www.gavle.se/aldrevanlig.