Hjälp kommunen genom att besvara medborgarundersökningen

Just nu pågår den stora medborgarundersökningen runt om i landet. Avsändare är Statistiska centralbyrån och hittills har över tvåhundra Gävlebor besvarat enkäten.

– Det är jättebra att Gävleborna tar sig tid att besvara enkäten, vi använder resultatet som ett viktigt underlag i kommunens utvecklingsarbete, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).

Årets medborgarundersökning har skickats ut till 1600 slumpmässigt utvalda Gävlebor. Deltagarna får svara på frågor om hur det är att bo och leva i Gävle, de får betygsätta kommunens verksamheter och beskriva hur medborgarnas inflytande i kommunen ser ut.

– När enkäterna har sammanställts kommer Gävle kommun att få en egen analysrapport med vårt resultat. Det underlaget är en viktig pusselbit för oss, så jag hoppas att så många Gävlebor som möjligt bidrar med sina åsikter, säger Åsa Wiklund Lång (S).

Enkäten kan besvaras både genom en pappersblankett eller via webben. Sista datumet att besvara pappersenkäten är 29 oktober. Svarar man via webb är deadline 4 november klockan 13.00.

Läs mer om Medborgarundersökningen på Statistiska centralbyråns webbplats.

Vad tycker du?
  • Älska (1)
  • Gilla (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)