Information om krisberedskap i hemmet kommer snart i din brevlåda

en hand som håller i broschyren om krisberedskap
Under 29-30 maj skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll i Sverige.

Bakgrund till broschyren

Bakgrunden till varför denna broschyr skickas ut är att beredskapen i de svenska hemmen för att hantera en kris och ytterst höjd beredskap, bedöms vara låg. Den säkerhetspolitiska situationen i omvärlden har också förändrats, det blir även vanligare med naturkatastrofer och terrordåd sker på flera platser i Europa.

Broschyren kommer informera bland annat om vad du bör tänka på att ha hemma för att kunna hantera en kris där flera samhällsfunktioner inte fungerar som de ska. Det viktigaste är att ha tillgång till vatten, mat, el och att kunna ta emot viktigt samhällsinformation. Broschyren innehåller också information om vad just du kan ha i din krislåda, vad totalförsvaret är, hur du bör agera vid en terrorattack och viktiga telefonnummer att ha när krisen är framme.

Broschyren skickas inte ut för att Sverige ligger i krig eller förväntas hamna i krig, utan är enbart ett informationsmaterial för att kunskapen om hur invånare i Sverige ska agera i kris och vid höjd beredskap behöver förbättras. Broschyren skickas ut på svenska, men finns översatt till 14 andra språk på dinsäkerhet.se.

Mer information om broschyren finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Gävle kommun informerar om Krisberedskapsveckan

Gävle kommun kommer stå på GD/GIF på Gavlehov den 26 maj, samt i Gallerian nian den 29 maj, och informera om krisberedskapsveckan som tar plats under vecka 22 samt broschyren Om krisen eller kriget kommer.

Krisberedskapsveckan syftar till att öka beredskapen hos allmänheten om vad de kan göra för att bättre hantera en kris i samhället.

Hemvärnet har övning

Hemvärnet i form av Gävleborgsgruppen kommer också att genomföra en övning vecka 22. Då kommer militärfordon att färdas genom kommunen. Denna övning har inget samband med utskicket av broschyren eller krisberedskapsveckan.

Vad tycker du?
  • Arg (5)
  • Gilla (4)
  • Älska (2)
  • Haha (1)
  • Wow (1)
  • Ledsen (1)