Information om studenten 2020

Studenter med studentmössor i handen
Studenten firas 9 juni för Vasaskolans elever och 10 juni för Borgarskolans och Polhemsskolans elever.

Vi planerar för att ge dig som student ett fint och högtidligt avslut på dina gymnasiestudier. Vi kommer att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att studentfirandet i år behöver genomföras på att annat sätt. Vi måste alla ta ansvar för att minimera risken för smittspridning till klasskamrater och anhöriga.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring studenten

 • Större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångselever eller hela skolan får inte anordnas. Däremot kan skolan samla eleverna klass- eller gruppvis.
 • Om skolan samlar klasser ska det så långt som möjligt skapas utrymme, till exempel genom att möblera om, för att undvika trängsel inomhus och utomhus.
 • Skolan ska se till att större samlingar av elever kan undvikas i skolans entréer, korridorer och andra gemensamma utrymmen.
 • Utspring får endast genomföras för en klass i taget för att undvika trängsel.
 • Skolan ska säkerställa att tydlig information kring vad som gäller på studentdagen angående antal deltagare och förhållningsreglerna finns till elever, anhöriga och allmänhet.
 • Informera om att de som tillhör en riskgrupp eller är 70 år och äldre, helt bör avstå från att delta.
 • Säkerställ att det finns möjlighet för elever och personal att tvätta händerna med tvål och vatten.

Folkhälsomyndighetens information angående student

Så här kommer studenten att genomföras

Student 2020 kommer att genomföras klassvis och utifrån de rekommendationer Folkhälsomyndigheten ger.

Det blir klassvis fotografering, tal av rektor, betygs- och stipendieutdelning och utspring. Studentkommittéerna är med och säkerställer att det blir fint och festligt.

Information om studentfirandet finns på respektive gymnasieskolas webbplats

Studenten på Borgarskolan

Studenten på Polhemsskolan

Studenten på Vasaskolan

Ditt ansvar som elev, anhörig eller vän

 • Är du sjuk eller har milda symtom under studentdagen ska du stanna hemma.
 • Följa och respektera de regler som skolan sätter upp för att studentfirandet ska kunna genomföras
 • Hålla 1-2 meters avstånd till varandra, både inomhus och utomhus.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten
 • Personer som tillhör riskgrupp eller är 70+ bör avstå från deltagande.

Kommer skolorna att livesända utspringet?

Nej, eftersom vi kan erbjuda ett begränsat antal besökare kommer vi inte att göra det.

Vad gäller för studentbaler?

Studentbaler är inte något som skolan arrangerar, men vi har fått information om att de är inställda.

Hur blir det med flakåkning?

Transportstyrelsen har infört tillfälliga regler som tar bort möjligheten till att fira studenten med studentflak, karnevalståg eller motsvarande under år 2020.

Kommer studentkryssningar att genomföras?

Studentkryssningar är ett arrangemang som erbjuds av ett företag, skolan har inte något med dessa att göra utan du behöver själv söka upp information.