Klart vilka verksamheter som flyttar till nya kultur- och bildningscentret

Fem politiker från majoriteten i kommunfullmäktige står framför stadsbiblioteket i Gävle
Bland annat turistcenter, café, digitalt centrum och bibliotek. Efter fjolårets medborgardialoger är det klart vad som ska få plats i Gävles nya kultur- och bildningscenter vid Slottstorget. Även Bio 7:an och Konstcentrum flyttar in.

Det här ska bli en naturlig mötesplats för alla Gävlebor som knyter samman människor och staden. Som ett nav i centrala Gävle för kunskap, nya möten och skapande, säger kommunalråd Jörgen Edsvik (S).

Arbetet med Gävles nya kultur- och bildningscenter fortsätter. Målsättningen är att byggnaden ska börja byggas där Stadsbiblioteket står idag redan nästa år. Under 2019 genomfördes totalt nio medborgardialoger för att fånga upp Gävlebornas synpunkter och önskemål, och över 500 förslag på vad som ska ingå i den framtida mötesplatsen lämnades in.

Gävleborna önskade bland annat att Gävle kommuns turistcenter, som idag återfinns vid Gästhamnen, flyttar in tillsammans med bland andra Konstcentrum och Bio 7:an. Dessa önskemål blir nu verklighet.

Husets nya innehåll är format efter de medborgardialoger vi har haft. Gävleborna har efterfrågat allt från café till öppna ytor för lek, spel och lärande för alla åldrar. Det har vi lyssnat på när den nya mötesplatsen nu börjar att ta form, säger Jörgen Edsvik.

Stadsbiblioteket, som idag besöks av 400 000 personer årligen, kommer att utöka den publika ytan. Det blir framförallt mer plats för barn och unga i olika åldrar, med ytor för kreativt skapande, spel, läsning och olika typer av studierum. Bibliotekets programverksamhet får mer plats i form av en eventsal med utrymme för en större publik.

Det nya huset kommer äntligen att förse Stadsbiblioteket med ändamålsenliga lokaler, och tillsammans med de övriga verksamheterna i huset, kommer det här att bli en fantastiskt fin mötesplats för Gävlebor i alla åldrar. Oavsett om du är ute efter att mötas tillsammans med andra människor, eller studera i lugn och ro ska det vara enkelt att besöka biblioteket i framtiden, säger Gävle kommuns bibliotekschef Petra Jonsson.

2018 beslutade kommunfullmäktige att avsätta 400 miljoner kronor för att utveckla Stadsbiblioteket till en ny mötesplats för kultur och lärande. Just nu pågår arbetet med hur den framtida mötesplatsen ska se ut, en detaljplan för fastigheten kommer att gå ut på samråd under våren.

Se kommunledningen presentera Gävlebornas förslag till stadens nya mötesplats