Krisberedskapsveckan ska höja Gävlebornas medvetenhet

flicka spelar kort
Den 28 maj till den 3 juni genomförs Krisberedskapsveckan i stora delar av Sverige. Gävle kommun kommer att genomföra ett antal aktiviteter för att öka medvetenheten om hur man kan förbereda sig ifall krisen kommer.

Krisberedskapsveckan är en årlig kampanj som ska öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap.

– Vi vill höja gävlebornas medvetenhet för hur man själv med enkla medel kan förbereda sig. Det handlar inte om att skrämma upp någon utan bara om att skapa en medvetenhet, säger Sofia Sjöblom, säkerhetssamordnare på Gävle kommun som bland annat kommer att finnas på plats i Gallerian Nian under veckan för att informera.

I anslutning till kampanjen 2018 kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på uppdrag av regeringen, att skicka ut ett tryckt informationsmaterial om kriser, höjd beredskap och påverkanskampanjer till samtliga hushåll i landet. Var noga med att läsa igenom broschyren.

Vad tycker du?
  • Gilla (6)
  • Älska (2)
  • Wow (1)
  • Arg (1)
  • Haha (0)
  • Ledsen (0)