Lindallén, som går parallellt med Västra vägen från Gamla kyrkogården och in mot centrala Gävle, är troligen Stadsträdgårdens ursprung. Den planterades 1842 och kallas Agnes von Krusenstjernas allé.

Under mitten av 1800-talet utökades Stadsträdgården i flera etapper och 1865 förlängdes den mot väster med det område som idag kallas Boulognerskogen.

Mitt i Stadsträdgården finns en stor lekpark med bland annat rutschkana, klätterställning, linbana och gungställning. I anslutning till lekplatsen finns en grillplats där det går utmärkt att grilla.

Fritt lax- och öringsfiske

I parken råder fritt lax- och öringsfiske i Gavleån men det finns vissa regler som måste följas. Därför krävs det alltid att du har med dig ett registrerat fiskekort. Fiskekortet är gratis och kan skrivas ut från webben. (länk till sida om Gavleån).