I Valls hage finns cirka 200 trädarter, ett 40-tal buskarter och ett rosarium med rotäkta exemplar. Bland annat har en paraplygran och ett lönnträd med djupflikiga blad, som är det sista kända levande exemplaret i Sverige, planterats här.

Anläggningsarbetet av Valls Hage började 1956. Syftet var att samla svenska träd och buskar för skoglig och botanisk undervisning, men även till nytta för allmänheten.

Parken är öppen alla dagar och har goda parkeringsmöjligheter. Här finns även två grillplatser.