Lång handläggningstid för flyttbara farthinder

Blomlåda som flyttbart farthinder
Just nu har kommunen långa väntetider på handläggning av tillstånd för att placera ut flyttbara farthinder.

Ambitionen är att den som ansökt om att förnya ett tillstånd ska få besked under perioden juni-juli. Nya ansökningar hanteras i turordning och i nuläget ligger handläggningstiden på 12-15 månader.

Det är inte tillåtet att placera ut flyttbara farthinder utan tillstånd från Gävle kommun. Om du upplever problem med fordon som kör för fort ska du kontakta polisen.

Om du har frågor om flyttbara farthinder eller ansökningsprocessen, kontakta vår kundtjänst:

Vad tycker du?
  • Arg (20)
  • Gilla (3)
  • Älska (1)
  • Haha (1)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)