Renovering av kajen vid Norra Strandgatan mellan Kungsbron och Rådmansgatan påbörjas vecka 24

Renoveringen förväntas vara klar i december 2020 och då öppnas gatan för trafik igen.

Resultatet från beräkningen visar att det inte finns tillräcklig bärighet för att öppna gatan för trafik innan området är återställt och ny grundläggning av kajen är utförd.

Från och med vecka 24 påbörjas arbetet med återställning av kajen, detta innebär att båda körfälten fortsatt är avstängda. I samband med återställning av kajen släcks trafikljusen i korsningen Norra Kungsgatan/Norra Strandgatan och Norra Rådmansgatan/Norra Strandgatan fram tills att arbetet är färdigställt. Korsningarna skyltas upp så trafiken ska flyta på smidigt.

Samtliga körfält på Norra Strandgatan beräknas öppna igen i december 2020.