Gävle kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset. Information och råd som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här.

Norra Strandgatan mellan Kungsbron och Rådmansgatan avstängd fram till november 2020

I början av februari mottogs rapporten från de undersökningar och den stabilitetsberäkning som utförts bakom kajen på Norra Strandgatan mellan Kungsbron och Rådmansgatan.

Resultatet från beräkningen visar att det inte finns tillräcklig bärighet för att öppna gatan för trafik innan området är återställt och ny grundläggning av kajen är utförd.

Utifrån resultatet i rapporten så slutförs nu projektplanering av området. Upphandling av entreprenör påbörjas i månadsskiftet februari-mars och entreprenadarbeten förväntas starta i slutet av april. Samtliga körfält på Norra Strandgatan beräknas öppna igen i slutet av november 2020.