Körfält på Norra Strandgatan mellan Kungsbron och Rådmansgatan stängs av

På grund av en större sättning bakom den kaj som löper parallellt med vägen, och med detta minskad bärighet så har bedömningen gjorts att samtliga körfält på Norra Strandgatan mellan Kungsbron och Rådmansgatan stängs av från och med den 19 december 2019.

Sättningen har uppstått genom att fyllnadsmassor försvunnit genom håligheter i kajens spont. Sättningen har funnits i flera års tid och har noga följts upp under åren.

På senare tid har kajen gjort en förflyttning i samband med att sättningen ökat och kommunen väljer nu att vidta åtgärder i förebyggande syfte. Vad kommunens entreprenörer gör i ett första skede är att gräva bort delar av vägen för att avlasta kajen. Mätningar görs varje timme under tiden som arbetet pågår. En större åtgärd är under projektering och påbörjas våren 2020.

Kommunen vet i nuläget inte när det västliga körfältet kan öppnas för trafik igen.

 

 

Vad tycker du?
  • Gilla (5)
  • Wow (4)
  • Arg (3)
  • Ledsen (1)
  • Älska (0)
  • Haha (0)