Nu byggs säkrare gång- och cykelvägar i området kring Stigslunds skola

Arbetet sker i två etapper, och där arbetet i första etappen pågår under perioden 24 juni 2019 till 20 augusti 2019.

Etapp ett utförs efter Vallarstigen under perioden 24 juni till 20 augusti. Etapp två påbörjas i augusti och beräknas klart i november. Byggnationen under etapp två berör sträckorna Tallåsvägen samt Furumovägen, mer information kring etapp två kommer inför byggstart.

Initiativet är en del av det övergripande projektet ”säkra skolvägar”, där kommunen vill säkerställa barn och ungas möjligheter att ta sig till och från skolan via trafiksäkra gång- och cykelvägar.

– Bättre gång- och cykelvägar skapar även förutsättningar för att resa hållbart, det är en positiv ”bieffekt” säger Jakob Rönnberg, trafikplanerare Gävle kommun.

Läs mer om projektet vid Stigslund skola via länken:
Säkra skolvägar

 

Vad tycker du?
  • Gilla (1)
  • Arg (1)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)