Nu renoveras kajerna på sträckan nedströms Baggarevarvet

Med byggstart den 5 augusti 2019 så påbörjas projektet med byggnation av en kajkonsol på norra sidan. Projektet fortsätter sedan med renovering av spontkaj vid Baggarevarvet, arbetet fortsätter nedströms fram till spontkajens slut.

Renoveringen av kajerna påbörjas den 5 augusti 2019 och beräknas vara klart sommaren 2021.

Under renoveringsarbetet kommer entreprenören ha ett arbetsområde som sträcker sig från kajkant och 8,5 meter in på kajplanet. Detta medför att kajplanet kommer att vara trängre och ha begränsad framkomlighet.

Framkomligheten till entréerna kommer inte att påverkas.

 

Här hittar du mer information om renoveringen