Ny konsekvensanalys ska ge ökat fokus på näringslivets perspektiv

Gävle kommun inför en helt ny konsekvensanalys för näringslivet. Analysen ska vara en del av underlagen inför politiska beslut som kan ha påverkan på näringslivet.

Idag analyserar vi konsekvenserna för miljö och social hållbarhet inför större beslut, vi kommer nu arbeta systematiskt även med analysen av konsekvenserna för näringslivet, säger kommundirektör Göran Arnell.

I ett första steg ska en näringslivskonsekvensanalys göras inför beslut som handlar om exempelvis strategiskt viktiga detaljplaner, exploateringsprojekt, strategiska program och andra beslut som på något sätt berör näringslivet.

Det här är ett helt nytt sätt att arbeta systematiskt med näringslivsfrågorna inom Gävle kommun. I ett första steg införs näringslivskonsekvensanalysen som underlag inför beslut i kommunstyrelsen. Om ett år ska vi utvärdera metoden med hjälp av en extern konsult, och därefter är tanken att hela kommunkoncernen ska ta fram näringslivskonsekvensanalyser inför beslut som påverkar näringslivet, säger Göran Arnell.

Näringslivskonsekvensanalyser införs den 26 oktober. Ett av de större projekten som är först ut att analyseras är omvandlingsprojektet för Näringen, där Gävle kommun genom ett avtal med staten ska omvandla det nuvarande industriområdet till en hållbar stadsdel med 6000 nya bostäder. Även transitledningen för fjärrvärme som föreslås binda ihop Gävle och Sandviken ska analyseras.

För oss förtroendevalda politiker innebär det nya arbetssättet att vi får ännu bättre underlag av tjänstemännen när vi ska fatta beslut om Gävles framtid. Konsekvensanalysen för vårt näringsliv är viktigt att ta i beaktande. Ibland kommer Gävle kommun behöva fatta beslut trots att det innebär negativa besked för näringslivet, till exempel vid myndighetsutövning, men analysen kommer då hjälpa oss att stärka vår kommunikation och ge möjlighet till stöd till aktuellt företag, säger Helene Åkerlind (L), kommunalråd med särskilt ansvar för företagsfrågor