Ny näringslivsavdelning ska förbättra för företagarna

Den 1 december bildades formellt Gävle kommuns Näringslivsavdelning, som består av näringslivsenheten, inköpsenheten och internationella kontoret och leds av näringslivsdirektör Mattias Durnik.

– Att arbeta med företagsklimatet måste ses som ett ständigt pågående förbättringsarbete inom hela kommunkoncernen och ett arbete som görs allra bäst tillsammans med det lokala näringslivet, säger Mattias Durnik.

Tidigare låg ansvaret för näringslivsfrågorna under den dåvarande näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden, men flyttades över till kommunstyrelsen 1 januari 2019.

– Vi har satt upp ambitiösa mål vilket är bra och nödvändigt eftersom ett växande lokalt näringsliv, som anställer gävlebor, är grunden för att kommunen genom skatteintäkter ska kunna säkerställa god kommunal kärnservice. Med den nya Näringslivsavdelningen växlar vi upp näringslivsarbetet och skapar bättre möjligheter att tillsammans utveckla kommunens företagsklimat, säger Mattias Durnik.

I och med att Gävle kommun kommer att lämna Inköp Gävleborg kommer upphandling vara en stor del av Näringslivsavdelningen, och Inköpsenheten förvandlas då till enheten för Inköp och upphandling.

– Från politiskt håll vill vi se en ännu mer serviceinriktad myndighetsutövning, ett uppdaterat näringslivsprogram och en reviderad upphandlingspolicy under kommande år. Att Näringslivsavdelningen nu är på plats är ett första steg för att nå de uppsatta målen, säger Helene Åkerlind (L), kommunalråd med särskilt ansvar för företagsfrågor.