Nya gång- och cykelvägar byggs i Strömsbro

Gång- och cykelbana.
Som en del i Gävle kommuns satsning på säkra skolvägar kommer flera ny- och ombyggnationer av vägavsnitt i Strömsbro att genomföras under sommaren och hösten 2018.

Helt nya gång- och cykelbanor byggs till Tallbackens skola och vid Gamla Bönavägen från Fabriksgatan. Samtidigt får Gamla Bönavägen mellan Fabriksvägen och Sanatorievägen ny asfaltbeläggning. Senare i år kommer busshållplatserna vid Strömsbro skola att byggas om. Byggstart beräknas till första veckan i juli och samtliga vägavsnitt ska vara klara i november 2018.

Byggnation pågår vid skolstart hösten 2018

Vissa byggnationer kommer fortfarande att pågå när skolorna startar till hösten 2018. Olika fordon och byggmaskiner rör sig i området. Var därför extra uppmärksam på säkerheten för barn, elever och andra i närheten av byggområdet.

Störningar kan förekomma

Under tiden för arbetena kan närliggande fastigheter störas av buller och damm. Framkomligheten i trafiken kan tidvis vara begränsad.

Vad tycker du?
  • Gilla (8)
  • Wow (1)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)