Nya riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Gävle kommun träder i kraft inför läsåret 2020 – 2021

De nya riktlinjerna i Gävle kommun innebär att samtliga elever som är i behov av skolskjuts måste lämna in ansökan. Det innebär att tidigare riktlinjer där du inte behövde söka om du uppfyllde distanskravet inte längre gäller.

Hur ansöker du?
Du kan ansöka om skolskjuts på flera sätt. På kommunens hemsida www.gavle.se/skolskjuts hittar du information och ansökningsblankett/e-tjänst kring skolskjuts och elevresor.