Nytt kultur- och bildningscenter vid Slottstorget

Stadsbiblioteket sett från Slottstorget
Nu går arbetet med ett nytt kultur- och bildningscenter in i en ny fas. Målet är att Gävles nya samlingsplats ska byggas på samma plats som Böndernas hus, som idag inrymmer Gävles stadsbibliotek.

Nu inleder vi en dialog med Gävleborna för att med bred förankring komma fram till vilka verksamheter som ska ta plats i vårt kommande center, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S).

Framtiden för Gävles stadsbibliotek har utretts under flera år, och förra året beslutade kommunfullmäktige att avsätta 400 miljoner kronor för ett nytt kultur- och bildningscenter.

Under nästa veckas möte i Samhällsbyggnadsnämnden fattas beslut om att ge ett planbesked där Gävles nya kultur- och bildningscenter placeras vid Slottstorget. Samtidigt kommer nämnden att fatta beslut om att påbörja arbetet med en ny detaljplan för kvarteret.

Gävle växer och vår vision är att ett nytt kultur- och bildningscenter ska knyta ihop stadskärnan med Söder. Målet är att vårt nya center ska bli Gävlebornas självklara mötesplats, säger Åsa Wiklund Lång.

Exakt hur kultur- och bildningscentret kan komma att se ut är ännu inte bestämt, i samband med detaljplaneprocessen kommer marken att undersökas för att ge underlag till kommande beslut.

Vi har höga krav på hur en framtida byggnad ska utformas och gestaltas för att både skapa en modern stadskärna och ta hänsyn till att vårt kommande center blir granne med Gamla Gefle som har ett högt kulturmiljövärde, säger Åsa Wiklund Lång.

Dagens stadsbibliotek har en yta på 4100 kvadratmeter, medan volymskissen för det nya kultur- och bildningscentret rymmer 8000 kvadratmeter.

Ett modernt stadsbibliotek har ett viktigt demokratiuppdrag. Förutom att tillhandahålla olika typer av media ska det främja medborgarnas deltagande i samhället på olika sätt. För att lyckas med detta behöver vi mer utrymme än det som dagens stadsbibliotek erbjuder, säger Helene Börjesson (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Målsättningen är att det nya kultur- och bildningscentret börjar byggas 2021. Men Gävleborna kommer redan nu få chansen att önska vilka verksamheter som kan ingå. I slutet av april öppnar en e-tjänst på kommunens hemsida och ett första samråd kommer att arrangeras den 23 maj.

Vi vill att Gävleborna ska ta chansen att påverka. Vi hoppas få in många tankar och idéer på vilka verksamheter som ska samlas i vårt gemensamma center, säger Helene Börjesson.

Vad tycker du?
  • Älska (14)
  • Arg (2)
  • Gilla (1)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)