Anmäl misstänkt oljespill till oss!

Ett utsläpp av olja har skett i Skutskär från Stora Ensos anläggning. Läckaget är stoppat.

Torsdagens utsläpp av tallbecksolja vid Stora Ensos anläggning i Skutskär är under kontroll. Cirka 7-10 kubikmeter olja har läckt ut i hamnen och endast en liten del har nått ut i havet. I hamnen pågår sanering för fullt och utmed stränder och kust håller Gävle kommun och Älvkarleby kommun uppsikt över eventuella oljespill. Mindre mängder olja har hittats öster om hamnen vid Ytterharnäs och Furuvik och sanering pågår och beräknas pågå i cirka en vecka.

Anmäl misstänkt oljespill till oss!

Om du hittar tallbecksolja längs stranden vill vi att du berättar det för oss. Det gäller oavsett var du har hittat oljan. Du gör din anmälan här: http://bit.ly/oljespill. Kom ihåg att du inte ska försöka att sanera oljan på egen hand.

Gör så här om du kommer i kontakt med oljan:

Det är viktigt att hålla barn och djur borta från tallbecksoljan. Den kan orsaka irritation i både hud och ögon. Vid kontakt med hud eller ögon rekommenderar Giftcentralen att tvätta hud med tvål eller såpa och vatten och att skölja ögonen med vatten. Det räcker oftast. Om en allergisk reaktion skulle uppstå är det bra att uppsöka läkare.

Hundar som kommer i kontakt med oljan bör också tvättas med tvål eller såpa och vatten. Förhindra att djuret slickar pälsen. I förebyggande syfte kan det vara bra att hålla hunden kopplad i drabbade områden. Om din hund skulle må dåligt är det bra att kontakta veterinär

Vad tycker du?
  • Arg (4)
  • Ledsen (1)
  • Gilla (0)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)