Patrik Stenvard (M) ny ordförande i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige i Gävle kommun valde på måndagen Patrik Stenvard (M) till ny ordförande för kommunstyrelsen. Patrik Stenvard efterträder Inger KällgrenSawela (M) och skiftet sker den 1 mars.

Patrik Stenvard är idag regionråd i opposition i Region Gävleborg och kommunfullmäktiges ordförande i Gävle. Den senare posten tas från 1 mars över av Margareta Larsson.

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomi och bereder bland annat ärenden inför beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande är det kommunalråd som leder styrelsens arbete.

Här kan du läsa mer om hur kommunen styrs.