Polhem och Vasa på delad andra plats som Årets hållbara gymnasieskola

Grön Flagg-dagen den 11 november är den stora hållbarhetsdagen för alla Sveriges förskolor och skolor. Vinnaren har utsetts och Polhemsskolan och Vasaskolan tilldelades en delad andra plats som Årets hållbara gymnasieskola. Förstaplatsen gick till Helsingborg i år.

Polhemsskolan och Vasaskolan är också de första gymnasieskolorna i Gävle som har certifierats till Grön Flagg i Gävle. På onsdag hissar skolorna sin Grön Flagg-flagga och firar delad andra plats som Årets hållbara gymnasieskola som en av tre gymnasieskolor i hela landet.

Nomineringarna lyder

Polhemsskolan

”För att skolan, med konkreta och praktiska exempel, visat hur man kan utbilda och långsiktigt stödja elever i frågor som rör hållbar utveckling. För en Grön Flagg-resa som har lett till ökad medvetenhet i flera hållbarhetsdimensioner, i allt ifrån val av miljövänliga hårprodukter till ett schysstare resande.”

Vasaskolan

”För en inspirerande Grön Flagg-resa där eleverna förmedlar framtidstro och visar på stor handlingskompetens. För elevernas breda spridning av sitt hållbar-hetsarbete; från sociala medier till en föreställning. För sitt samarbete med Gästrike återvinnare som mynnade ut i en utställning med kläder och accessoarer av återbrukat material.”

Grön Flagg

Grön Flagg är ett lärandeprogram inom hållbar utveckling. Varje år hissar hundratals verksamheter i Sverige den Gröna Flaggan för att markera starten på en hållbar framtid, Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools. Grön Flagg är ett sätt för skolor och förskolor att inleda en väg mot en hållbar utveckling där barn och unga får möjlighet att påverka och bidra till förbättrande åtgärder på skolan och i samhället