Gävle kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande coronaviruset. Information och råd som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här.

Politiker och tjänstemän besöker 50 företagare på två dagar

Den 20-21 november genomför politiker och tjänstemän inom Gävle kommun 50 företagsbesök under två dagar. Syftet med besöken är att ta reda på vilka utmaningar kommunens företagare står inför och därmed skapa en långsiktig bild av hur vi kan förbättra företagsklimatet.

Som en del i den satsning Gävle kommun gör för att förbättra företagsklimatet ger sig 40 tjänstepersoner från Gävle kommuns samtliga sektorer samt 40 politiker från kommunfullmäktige ut och besöker olika företag på olika platser inom kommunen. Varje företag får besök av minst en tjänsteperson och en politiker.

– Att så många politiker och tjänstepersoner tillsammans besöker 50 företag samlat under några dagar är historiskt. Det visar på hur prioriterat vårt arbete med företagsklimatet är för oss alla. Dessa besök är bara början på ett långsiktigt arbete för att nå målet att nå topp 100 i rankingen, säger ansvarigt kommunalråd Helene Åkerlind (L).

Framförallt är det små-och medelstora företag som får besök. Det intensiva besöksupplägget blir startskottet till att arbeta mer strukturerat med företagsbesök.

– Under 2020 utvecklar vi kommunens sätt att genomföra företagsbesök. Då börjar vi att genomföra regelbundna besök på ett strukturerat sätt. Vi kommer dels boka fler företagsbesök men också göra det enkelt att anmäla önskemål om att få ett besök. Ett av syftena med besöken är att öka kommunens förståelse för företagens behov samt att fånga deras syn på Gävle kommun som företagsplats. Ett annat viktigt syfte är att förenkla och underlätta kontakter mellan kommunen och det enskilda företaget. Det ska vara enkelt att lyfta enskilda ärenden och frågor, säger Mattias Durnik näringslivsdirektör på Gävle kommun.

Uppdraget har initierats av politiken och det är näringslivsenheten som ansvarar för planering och genomförande.

Kontakt

Helene Åkerlind (L), kommunalråd, 076 100 62 79
Mattias Durnik, näringslivsdirektör, 070 082 11 42