Sandupptagning pågår

Maskin sopar upp sand från en av Gävles gator.
Sandupptagningen på Gävles gator pågår från och med 23 april och beräknas pågå i sex till åtta veckor

Se när sanden tas upp i ditt område

Sandupptagningen går snabbare än beräknat – se den uppdaterade kartan på www.gavle.se/sandupptagning för att se vilken vecka vi kommer till ditt område. I flera områden kommer sandupptagningen att göras cirka två veckor tidigare än beräknat.

Totalt tar vi upp sand på 45 mil gator och 22 mil gång- och cykelvägar.

Du som är fastighetsägare

Kom ihåg att hålla gångbanan ren vid din fastighet. Sopa ner gruset till gatan så hjälper vi dig att ta bort det. Sandupptagningsfordonen är bara anpassande för att sopa upp sand. Trädgårdsavfall och liknande är du som fastighetsägare ansvarig för att ta bort.

Hjälp oss så går det snabbare

För att sandupptagningen ska fungera smidigt är det viktigt att du följer datumparkeringen. Mellan klockan 00.00–08.00 är parkering förbjuden på gatusida med jämna husnummer under jämnt datum. Motsvarande gäller uddanummer under udda datum.

Vad tycker du?
  • Gilla (8)
  • Arg (4)
  • Älska (2)
  • Ledsen (2)
  • Haha (0)
  • Wow (0)