Vi har för närvarande driftstörningar och det kan därför vara svårt att nå våra verksamheter via telefon. Vi arbetar på att lösa problemet.

Coronapandemin: Fortsätt hålla avstånd och skydda varandra. Mer information som rör kommunens verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här.

Status quo för Gävle i företagsmätning

Helene Åkerlind och Mikael Durnik
Svenskt Näringsliv har släppt resultatet för sin årliga undersökning av kommunernas företagsklimat. Gävle kommun ligger kvar på samma resultat som i fjol; det vill säga ett sammanfattande omdöme på 2,6 av 6.

Det tar lång tid att få till en långsiktig förändring. Vi har precis bildat en ny näringslivsavdelning och hämtat hem inköp- och upphandlingsfrågorna. På sikt kommer det ge positiva effekter för näringslivet i Gävle, säger kommunalråd Helene Åkerlind (L), med särskilt ansvar för näringslivsfrågor.

Enkäten skickades ut av Svenskt Näringsliv i början av januari och totalt har 184 företagare svarat på frågorna fram till slutet av mars. Majoriteten av svaren skickades in före coronapandemin drabbade Sverige enligt Lotta Petterson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Gävleborg.

Årets resultat är oförändrat för Gävle. Men att förändra attityder är ett långsiktigt arbete, mycket har ställts om inom kommunens verksamheter det senaste året, men vi har inte sett resultatet av detta ännu i mätningen, säger Lotta Petterson och fortsätter;

Men det finns fortfarande punkter att jobba vidare med. Enkätundersökningen lyfter särskilt fram ett behov av ökad förståelse för företag och företagsamhet, en förbättrad dialog, snabbare handläggning och bättre och mer strategiska upphandlingar.

Just upphandlingar är en fråga Gävle kommun lägger stort fokus på. Sedan årsskiftet görs alla upphandlingar i egen regi sedan kommunen lämnade Inköp Gävleborg.

Vi vill uppmuntra fler lokala företag att lägga anbud. Från politiskt håll har vi också gett tjänstemännen i uppdrag att ta fram en ny upphandlingspolicy för att Gävle kommun ska skapa fler möjligheter för det lokala näringslivet, säger kommunalråd Helene Åkerlind (L).

Sedan 1 december har Gävle kommun också en ny näringslivsavdelning, där näringslivsenheten, internationella kontoret och inköp- och upphandlingsenheten leds av näringslivsdirektör Mattias Durnik.

Näringslivsavdelningen har påbörjat arbetet med att utveckla Gävle kommuns näringslivsprogram och har utökat kommunens företagsbesök samt kontakter med det lokala näringslivet. En viktig förändring i år blir det upphandlingsråd som vi ska dra igång i höst för att jobba ännu närmare det lokala näringslivet i upphandlings- och inköpsfrågor, säger Mattias Durnik.