Stöd till sommarlovsaktiviteter kopplade till social hållbarhet

Kommunstyrelsen i Gävle har avsatt 500 000 kronor för spontanansökningar ifrån socialt engagerande organisationer för genomförande av sommaraktiviteter som faller in under målområdena i Socialt hållbarhetsprogram.

Stödet ska möjliggöra trygga och inkluderande fritidsaktiviteter för barn i åldern 6-12 år. Aktiviteterna ska vara inkluderande, gratis och arrangerande organisation ska så långt det är möjligt underlätta för att alla barn ska kunna delta, oberoende av ekonomisk situation, och säkerställa att ingen diskrimineras.

Vi är jätteglada att Kommunstyrelsen avsatt pengar för inkluderande och socialt hållbara sommarlovsaktiviteter. Sommarlovsaktiviteterna tar avstamp i kommunens sociala hållbarhetsprogram och målet om att skapa en aktiv och meningsfull fritid för alla, och att arbeta för ett förebyggande av utsatthet för barn och unga, säger Caroline Engberg enhetschef för social hållbarhet i Gävle kommun.

Respektive arrangerande organisation kan ansöka om medel upp till 50 000 kronor. Ansökan ska vara inskickad senast 26 maj 2020.

Läs mer och ansök

Läs mer och sök medel för sommarlovsaktiviteter.

Läs mer om Gävle kommuns sociala hållbarhetsprogram.