Suicidpreventiva dagen 10 september– Att kunna upptäcka psykisk ohälsa kan rädda liv

Självmord och självmordstankar är folkhälsoproblem som är svåra att prata om. Kunskapen kring psykisk ohälsa och självmord måste öka och därför har Gävle kommun sedan 2013 utbildat över 700 medarbetare i ”första hjälpen till psykisk hälsa”. 

Även Gästrike Räddningstjänst har sedan 2016 utbildat sina medarbetare i ”akut omhändertagande av självmordsnära person”. Gävleborgs län ligger högt när det gäller antal självmord, både bland kvinnor och män. Cirka 40 personer i länet tar sitt liv varje år och så har det sett ut under lång tid.

Vetenskapliga studier visar att människor i allmänhet är dåliga på att känna igen psykisk ohälsa, att man har föreställningar om orsaker och behandlingar som inte alls överensstämmer med verkligheten. Även människors attityder kring psykisk ohälsa kan vara fördomsfulla och dömande. Det kan leda att ohälsan inte upptäcks och att personer inte vågar söka professionell hjälp för sina problem.

Under 2019 har utbildningen ”Första hjälpen psykisk hälsa” spridits till fler verksamheter och alla målgrupper inom Gävle kommun – Ungdom, Vuxen och Äldre. Satsningen är en del av Gävle kommuns sociala hållbarhetsprogram för att stödja en positiv utveckling av den psykiska hälsan i befolkningen.
#etthållbartgävle

Syftet med utbildningen är att:

 • Öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa
 • Ge grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar
 • Öka tryggheten att våga möta och prata med människor som mår dåligt
 • Minska rädsla, tabu och skam kring psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar och självmord
 • Minska omedelbar självmordsrisk

Utbildningen är baserad på vetenskapliga evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer och leds av instruktörer som certifierats av Karolinska institutet.

Har du frågor om Gävle kommuns arbete för psykisk hälsa – socialhallbarhet@gavle.se

Här kan du läsa mer

Vad tycker du?
 • Älska (5)
 • Gilla (0)
 • Haha (0)
 • Wow (0)
 • Ledsen (0)
 • Arg (0)