Tomt- och småhuskön kan komma att upphöra efter 2021

Lindbacka
Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om att avveckla kommunens tomt- och småhuskö till årsskiftet 2021/2022.

Vad händer med min köplats om förslaget går igenom?

Du som idag står i tomt- och småhuskön kommer då att fortsätta få erbjudanden från kön till och med 31 december 2021.

Hur kan kommunen sälja sina tomter i stället?

Från och med den 1 januari 2022 kan de tomter som kommunen tar fram i stället att säljas via upphandlad fastighetsmäklare. Du hittar tomterna via de försäljningskanaler som mäklaren använder sig av, till exempel hemnet.se. Tomterna kan säljas till fast pris eller genom budgivning.

Kan jag anmäla mig till kön trots att den kan komma att upphöra?

Ja, du kan anmäla dig via e-tjänsten så länge kön finns kvar. Du kommer då att få erbjudanden fram till dess kön avvecklas.

Vad händer med avgiften?

Om du redan är registrerad i kön

Förnyelseavgiften på 300 kr är en årlig avgift för att ta del av tjänsten att bli erbjuden tomter. Kommunen kommer inte att betala tillbaka några pengar men du behöver inte betala någon förnyelseavgift för att stå kvar i kön under det sista året kön föreslås finnas kvar, 2021.

Om du vill registrera dig i kön

Om du nyregistrera dig i kön kostar det 500 kronor.

Varför föreslås tomt- och småhuskön avvecklas?

Tomt- och småhuskön förslås tas bort för att skapa en mer modern, rättssäker och effektiv försäljninsprocess av kommunens tomter. Kön fyller heller inte samma funktion som när den bildades på 1960-talet. Då skulle den möta behovet av rymliga bostäder för trångbodda barnfamiljer och ge möjlighet till förturer. Idag är den typen av köfunktion inte en effektiv och bra process för förmedling av kommunens tomter.

Beslut i slutet av 2018

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2018 att föreslå kommunfullmäktige att tomt- och småhuskön avvecklas från årsskiftet 2021/2022. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut i frågan i slutet av 2018.

Vad tycker du?
  • Gilla (3)
  • Arg (1)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)