Tomt- och småhuskön upphör efter 2021

Lindbacka
Kommunens tomt- och småhuskö kommer att upphöra till årsskiftet 2021/2022.

Det här händer med din köplats

Du som idag står i tomt- och småhuskön kommer att få erbjudanden till och med den 31 december 2021.

Så kommer kommunen att sälja sina tomter istället

Från och med den 1 januari 2022 kommer de tomter som kommunen tar fram att säljas via upphandlad fastighetsmäklare. Du hittar tomterna via de försäljningskanaler som mäklaren använder sig av. Tomterna kan säljas till fast pris eller genom budgivning.

Du kan anmäla dig till kön trots att den upphör

Du kan anmäla dig via e-tjänsten så länge kön finns kvar. Du kommer då att få erbjudanden fram till dess kön avvecklas.

Avgiften

Om du redan är registrerad i kön

Förnyelseavgiften på 300 kr är en årlig avgift för att ta del av tjänsten att bli erbjuden tomter. Kommunen kommer inte att betala tillbaka några pengar men du behöver inte betala någon förnyelseavgift för att stå kvar i kön under det sista året kön finns kvar, år 2021.

Om du vill registrera dig i kön

Om du nyregistrerar dig i kön kostar det 500 kronor.

Därför avvecklas tomt- och småhuskön

Tomt- och småhuskön tas bort för att skapa en mer modern, rättssäker och effektiv försäljningsprocess av kommunens tomter. Kön fyller heller inte samma funktion som när den bildades på 1960-talet. Då skulle den möta behovet av rymliga bostäder för trångbodda barnfamiljer och ge möjlighet till förturer. Idag är den typen av köfunktion inte en effektiv och bra process för förmedling av kommunens tomter.

Beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattade beslutet att avveckla tomt- och småhuskön vid sitt sammanträde den 10 december 2018.

Vad tycker du?
  • Gilla (16)
  • Arg (9)
  • Ledsen (4)
  • Haha (2)
  • Wow (2)
  • Älska (1)