Tyck till om placering av cykelparkering i centrala Gävle

Cykelparkeringen framför Rådhuset
Gävle kommun arbetar för att stärka cyklisternas position i trafiksystemet. Det ska bli enklare, säkrare och tryggare att cykla i Gävle.

Var vill du parkera din cykel i Gävle?

Ökad cykling ger minskad negativ miljöpåverkan, bättre hälsa och en mer attraktiv stadsmiljö. Vi vill fortsätta arbetet med att utveckla Gävle som en cykelvänlig kommun genom att ge Gävleborna möjligheten att tycka till om placering av cykelparkeringar i centrala Gävle.

Säker, väderskyddad miljö

De cykelparkeringar som planeras är en så kallad klass 3 parkering vilket innebär en väderskyddad miljö inomhus, i låst bur eller liknande. Det ska också finnas möjlighet till ramlåsning.

Hjälp oss utveckla Gävle som cykelstad genom att berätta var du tycker vi ska bygga cykelparkeringar. Du kan lämna dina synpunkter fram till och med 10 oktober.

  Vad tycker du?
  • Gilla (9)
  • Arg (2)
  • Älska (1)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)