Tyck till om tryggheten i Andersberg

Den 30 oktober anordnade Gävle kommun, tillsammans med Gavlegårdarna och Polisen en trygghetsvandring och medborgardialog i Andersberg. Syftet var att diskutera tryggheten i stadsdelen och identifiera platser som upplevs som trygga/otrygga av boende i stadsdelen.

Trygghetsvandringen och medborgardialogen i Andersberg är del i Gävle kommuns arbete med trygghet och social hållbarhet och är en del i projektet Trygghetsplaner. Läs mer om projektet här.

Lämna dina synpunkter fram till 15 februari

Boende i stadsdelen hade möjlighet att lämna sina synpunkter via e-tjänst fram till den 15 februari. E-tjänsten är nu stängd.

Åtgärder i Andersberg

Under medborgardialogen och trygghetsvandringen framkom fyra åtgärdsområden där tryggheten kunde förbättras. Nedan kan du läsa vilka åtgärder som gjorts inom varje åtgärdsområde.

Belysning

 • All belysning vid samtliga cykelbanorna i Andersberg är bytta eller kommer att bytas till lampor med klart vitt sken.
 • Montering av lampa i taket utanför centrumentrén som vetter mot skolan och gymnastiksalen.
 • Montering av belysning med ett flertalet lampor längst fasaden på baksidan av centrum som vetter mot skolan och gymnastiksalen.
 • Montering av belysning är beställd till cykelrummen på Solröksgatan och Regnbågsgatan riktning ner mot Andersbergs centrum.
Ny armatur med vitt sken vid lekparken vid Björngårdens förskola/Stormgatan

Kartan visar de cykelbanor i Andersberg där LED-belysningen är utbyttKartan visar de cykelbanor där LED-belysningen kommer att bytasTräd och buskage

Röjning av sly och buskage i stadsdelen:

 • Slyröjning vid cykeltunnlar under Vändkretsen och Söderbågen i norra Andersberg.
 • Gallrat och fällt riskträd i området mellan Solröksgatan och Snögatan.
 • Röjt sly och ökat synligheten vid grillplatsen i Andersbergs centrum.
 • Tagit bort buskage vid Vinddraget.
 • Röjt sly och buskage fram till entrén till fotbollsplanen i Andersbergs centrum.
 • Tagit bort buskage vid cykelbanan söder om fotbollsplanen i Andersbergs centrum.

Trafik

 • Översyn av biltrafik på gång- och cykelbanor. Dialog med Gästrike återvinnare om andra lösningar.
 • Montering av 3 st trafikspeglar vid gångbana/parkering, Vinddraget 1.
 • Sänkning av hastigheten på Skogmursvägen samt påbörjad förstudie gällande hela korsningen samt hållplatsläget.

Polisnärvaro

Polisen har även ökat sin närvaron med fler poliser och pass i stadsdelarna, mestadels civilklätt men även uniformerat.

Så fortsätter arbetet med trygghetsplaner

Alla synpunkter kommunen har fått in kommer att sammanställas och identifierade åtgärder kommer att göras för öka tryggheten i stadsdelen. I slutet av februari kommer en handlingsplan att tas fram för hur man ska fortsätta jobba med tryggheten i kommunens stadsdelar.

Se filmen från trygghetsvandringen i Andersberg

Se filmen om arbetet för trygghet och framtidstro i Gävle

Läs mer

Läs mer om Gävle kommuns sociala hållbarhetsprogram och projektet trygghetsplaner.

Läs mer om Trygghetsdialogerna i Gävle kommuns ytterområden.