Tyck till om Tussilagoparken i Sätra

Nu rustar vi upp Tussilagoparken i Sätra som ska vara klar hösten 2020. Eleverna i tvåan på Ulvsäterskolan har fått vara med och påverka hur parken ska se ut. Mellan den 17 februari – 1 mars 2020 kan du lämna in dina synpunkter och önskemål om hur du vill att parken ska bli genom vår webbenkät.

För att få in synpunkter från barnen som bor i området har landskapsarkitekterna besökt två klasser i årskurs 2 på Ulvsäterskolan i Sätra.

-Barnen har ju bäst koll på lekplatsen, säger Lo Lennartsson, landskapsarkitekt på Gävle kommun och projektansvarig för upprustningen av Tussilagoparken.

Utvecklat egen metod

Lo och hennes kollegor använder en egen metod de utvecklat för att ha dialog med barnen. Varje grupp får en ritad karta över lekplatsen och en bunt bilder på olika leksaker och föremål som ett fotbollsmål, en skatepark, en gunga med flera. På varje sak finns en prislapp på vad den kostar att köpa in. Några barn ritar egna saker. Lekparken kostar totalt 2,5 miljoner kronor att rusta upp. Barnen får köpa utrustning för 1,2 miljoner kronor till Tussilagoparken. En enorm summa och Lo och hennes kollegor hjälper till i grupperna med ekonomin.

Lektion i demokrati och påverkan

Lo berättar kort vad en kommun gör och att det finns 92 lekparker i Gävle kommun som ska skötas om.

-Vi gör det som är bäst för så många som möjligt, säger hon och förklarar att de tar in synpunkter från många personer och på flera sätt. Bland annat genom en webbenkät på kommunens hemsida.

Det här blir en lektion i demokrati. Att vara med och påverka, prioritera och förstå vad saker kostar. Och göra barnen delaktiga, från förslag till färdig lekplats. Lo ska komma tillbaka till gruppen under våren och berätta vad resultatet blev. När lekplatsen är färdig ska klasserna bjudas in till en invigning.

Från grillplats till scen med musikbox

Det är också en övning i att samarbeta och prioritera. Barnen måste komma överens i gruppen på vad de ska satsa på i lekparken.

-Barnen tar upp önskemål som grillplats, gungor, trädkoja, en scen med tak och med musikbox så man kan dansa även när det regnar och många fler saker, säger Lo.

Barnen har grepp om att det finns vissa regler och lagar att följa, som att inte spela musik på kvällarna.

Klasserna arbetade flera timmar och i slutet av lektionen fick grupperna redovisa för de andra.

-Det är fascinerande att se att barnen kom överens i grupperna och var så intresserade av lekplatsen. Lekplatsen berör dem. Och de var mycket intresserade av vad saker kostade, säger Lo. Hon och hennes kollegor har nu fått in många bra synpunkter från barnen att bygga vidare på.

Läs mer och lämna ditt förslag på vad parken ska innehålla på www.gavle.se/tussilagoparken.