Vi installerar trafikstyrningssystem vid Gavlehov

Nu installerar vi ett trafikstyrningssystem efter Gavlehovsvägens östra del på sträckan mellan Gavlehovshallen och cirkulationsplatsen vid Tallåsvägen. Syftet med det nya systemet är att vid hög trafikbelastning ge kollektivtrafiken företräde.

Hållbart resande
Vi arbetar på olika sätt för att främja ett hållbart resande i kommunen, en del i detta arbete är att skapa förutsättningar för kollektivtrafiken genom bra framkomlighet och därmed punktlighet.

Så fungerar det
Trafikstyrningssystemet kommer att aktiveras vid tillfällen där det är tät trafik efter sträckan, det vill säga vid olika evenemang och matcher. Systemet fungerar på så sätt att buss i linjetrafik får tillgång till ett eget reversibelt körfält samtidigt som bilister samsas om ett eget enkelriktat körfält.
Systemet underlättar för kollektivtrafiken att hålla tidtabellen utan att begränsas till långa köer.

Installationen beräknas vara färdigställd under oktober månad 2019. Den aktuella sträckan är under byggperioden vara öppen för trafik, men räkna med något begränsad framkomlighet.

Vad tycker du?
  • Gilla (5)
  • Arg (2)
  • Älska (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)