Vi rustar Brunnsparken i Gävle

Gävle kommun rustar upp Brunnsparken, en av de större parkerna på söder i Gävle. Syftet med upprustningen är att göra parken till en ännu mer välkomnande mötesplats för de boende i området och dess besökare. Lekparken ska få nya lekredskap och utformas så att den blir mer tillgänglig för fler. Parken kan utökas med fler funktioner för människor i olika åldrar.

Det finns idag en gångstig i parken som kan utvecklas till en slinga för den som vill promenera eller springa några varv. Det finns en stor solbelyst gräsyta som inbjuder till picknick eller utomhusspel. Det finns några höjdvariationer i parken. På en kulle står ett stort träd och ett konstverk ”Cyklisten”.  Hela grönområdet ska bevaras.

Här ligger parken:

https://gis.gavle.se/pubs/smart/?karta=cx-gavle-se&cxsx=185159&cxsy=6728883&cxsc=1128&cxlyr=cxp83

Gävleborna tyckte till

Mellan den 18-31 maj 2020 samlade vi in synpunkter och önskemål från Gävlebor genom en webbenkät. Av de som svarade använder de flesta parken ofta, ett par gånger i veckan eller mer. Det är naturen, en plats för lugn och ro och lekplatsen som drar mest. Några citat: ” Det är en liten oas att smita till när en behöver andas”, ”Den är väldigt mysig med mycket natur fast mitt i stan”, ”Jag kan sitta på riktigt gräs och lyssna på fåglarna” och ”De höga träden är fantastiska”.

Många tycker om parken som den är idag men att lekdelen behöver rustas upp. Gärna mer vinterlek och fler aktivitetsytor.  Att kunna plocka frukt, ha flera olika sittplatser och bättre belysning är förslag till utveckling av parken. Några uttrycker oro om grönskan och lugnet ska försvinna vid förändringen av parken.

Livsmiljö Gävle tackar för alla synpunkter. Nu sammanställs dessa och utgör ett underlag för gestaltningen av parken.

Tidplan

Under 2020 gör vi en förstudie för att ta reda på vad parken ska innehålla och samla önskemål från Gävlebor via en webbenkät. Förstudie och projektering under 2020 och parken byggs 2021 enligt plan.

Galleri

Vy över Brunnsparken. En person går med en hund längs en gångväg. Till höger syns en lekplats med belysning. I bakgrunden står träd. Parkbänk vid en gångväg. I bakgrunden syns gräsmattta, utspridda träd och en lekpark. Skulptur av en människa som böjer sig över ett föremål. I bakgrunden syns träd, blommor och en öppen gräsyta.