Vi rustar Brunnsparken i Gävle

Gävle kommun rustar upp Brunnsparken, en av de större parkerna på söder i Gävle. Syftet med upprustningen är att göra parken till en ännu mer välkomnande mötesplats för de boende i området och dess besökare. Lekparken ska få nya lekredskap och utformas så att den blir mer tillgänglig för fler. Parken kan utökas med fler funktioner för människor i olika åldrar.

Det finns idag en gångstig i parken som kan utvecklas till en slinga för den som vill promenera eller springa några varv. Det finns en stor solbelyst gräsyta som inbjuder till picknick eller utomhusspel. Det finns några höjdvariationer i parken. På en kulle står ett stort träd och ett konstverk ”Cyklisten”.  Hela grönområdet ska bevaras.

Här ligger parken:

https://gis.gavle.se/pubs/smart/?karta=cx-gavle-se&cxsx=185159&cxsy=6728883&cxsc=1128&cxlyr=cxp83

Gävleborna tycker till

Mellan den 18-31  maj 2020 samlar vi in synpunkter och önskemål från Gävlebor genom en webbenkät. In här.

https://webropol.com/s/brunnsparken

Tidplan

Under 2020 gör vi en förstudie för att ta reda på vad parken ska innehålla och samla önskemål från Gävlebor via en webbenkät. Förstudie och projektering under 2020 och parken byggs 2021 enligt plan.

Galleri